تعمیرات ساعت (watch) هوآوی

تعمیرات ساعت (watch) هوآوی

از جمله تعمیراتی که در این مرکز انجام میپذیرد تعمیر انواع ساعت هوشمند هوآوی است. لازم به ذکر است که کلیه تعمیرات در این مرکز برای همکاران گرامی با قیمت همکاری انجام خواهد پذیرفت و همچنین عزیزان از شهرستانها میتوانند