پل های ارتباطی با مرکز تعمیرات هوآوی

تلفن های تماس با واحد تعمیرات    : ۰۲۱۶۶۹۳۵۹۲۱ ۰۲۱۶۶۹۰۱۸۲۳

تلفن های تماس با واحد آموزش     : ۰۲۱۶۶۹۰۴۲۰۲ ۰۲۱۶۶۹۳۳۲۳۷


آدرس مراجعه حضوری :

تهران-میدان انقلاب بسمت میدان آزادی-خ جمالزاده-تقاطع نصرت-ساختمان۹۸-واحد۳
۰۲۱۶۶۹۲۲۳۷۹—–۰۲۱۶۶۹۳۵۹۲۱